Indeks Biografia Ceramika Wystawy Teksty Malarstwo Linki

Biografia artystyczna

Jolanta Kasińska urodziła się w Kownie na Litwie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, poprzedzoną Liceum Sztuk Plastycznych oraz studiami pedagogicznymi we Wrocławiu. Po studiach zajmowała się grafiką użytkową, malarstwem oraz dydaktyką. Od lat osiemdziesiątych zajmuje się ceramiką unikatową, dydaktyką oraz konserwacją ceramiki.

Prace w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, np. w Manabi, Park Tajimi, Japonia.

Artystka została uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za całokształt pracy twórczej i dydaktycznej, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), na wniosek Wizytatora Szkół Artystycznych Okręgu Dolnośląskiego.

 

Nagrody, m.in.:

Pierwsza nagroda na Biennale Sztuki Użytkowej, Katowice, 1989
Nagroda Wojewody Katowickiego na Biennale Sztuki Użytkowej, Katowice, 1989
Druga nagroda Ministra Oświaty za pracę dydaktyczną, 1989

 

 

Copyright © Jolanta Kasińska, 2013-2014