Teksty o artystce

 

Elżbieta Wernio

Gdy artysta dokona już wyboru narzędzia, którym się posługuje, opisując świat, gdy opanuje już materię i jej tajemnice, zaczyna nam o sobie opowiadać. Ważna jest zarówno forma, w której się wypowiada, ale ważne jest również to, co chce nam o sobie opowiedzieć i co chce, żebyśmy się o niej dowiedzieli.

Jola Kasińska mówi nam dużo mądrych rzeczy, posługując się trudną i pracochłonną formą, jaką jest ceramiczna rzeźba oraz płaskorzeźba. Operuje tą materią lekko i pewnie, tworząc formy piękne i czyste. A opowiada mądrze i dojrzale: o swojej obserwacji świata i natury, o świetle i mroku, o człowieku, o radości i smutku.

Dobrze jest znaleźć się w jej świecie, obcować z jej pracami, słuchać jej opowieści.

 

Maria Sonia Krok

Unikatowa ceramika Jolanty Kasińskiej, artystki o bogatym i różnorodnym dorobku artystycznym i pedagogicznym kryje w sobie głęboką fascynację życiem a także nieodpartą potrzebę uczestniczenia we wszystkich jego przejawach. Intryguje dynamiką i niepokojem, urzeka umiejętnością zamykania bogactwa oraz złożoności świata w dziełach o zróżnicowanej tematyce, przetwarzanej wyobraźnią i temperamentem w syntetyczny kształt ceramicznej formy.

Wielorakość kręgów tematycznych dzieł jest imponująca. Natura postrzegana zarówno jako subtelne piękno, jak i niepokojący żywioł stanowi jeden z nich. Artystka czerpie również inspiracje z bogactwa tradycji kulturowej oraz innych dziedzin sztuki. Pokaźną część dorobku stanowią kafle-obrazy. Artystka utrwala w trudnym ceramicznym tworzywie zarówno urodę świata, jak i jego niepokojące zjawiska.

Ceramika Jolanty Kasińskiej jest mądra i piękna. Połączenie erudycji z poetycką wrażliwością, zmysłu obserwacji z pasją i artystycznym temperamentem zaowocowało dziełami, które ‒ jak sądzę ‒ trwale wpisują się w pejzaż polskiej sztuki współczesnej.
 

Maria Groyecka-Ratajczak

Jolanta Kasińska jest artystką tworzącą w materiałach ceramicznych. Szamot, kamionka i porcelana doczekały się pod jej palcami pięknych realizacji. Z kamionki i szamotu powstały finezyjne kafle o tematyce muzycznej: Fugi, Kantaty, Oratoria. Niezwykły jest cykl Drzewa życia oraz formy przestrzenne, pełne rozmachu i dynamiki, a także nastrojowe Miasteczka!

W porcelanie tworzy duże szkliwione kafle-obrazy o wyrazistych rytmach i kolorystyce oraz cykl kafli o przemijaniu. No i Ptaki, coś z lotu przestworzy, powietrza ‒ ptak zastygły w locie. Jest świetną obserwatorką otaczających nas zjawisk. Inspiracją jej twórczości są przeżycia, skojarzenia, przeczucia, metafory, symbole.

Tworzy bujne i urodziwe dzieła, jak bujne i urodziwe bywa życie. W dziełach zawarła i uformowała swój czas.
 

 

Copyright © Jolanta Kasińska